Prosessioikeuden tutkimuksen suolavesipulssit

COMIn julkaisusarjassa ilmestyy ensi kuussa Risto Koulun teos

”SE ON VAIN PROSESSIA”. Prosessioikeuden tutkimuksen lyhyt sykli: lainopista konfliktihallintaan.

Kirja käsittelee suomalaista prosessioikeuden tutkimusta. Se alkaa 1980-luvun vanhasta hyvästä ajasta, ylittää 1990-luvun uudistusten hullut vuoden sekä päätyy 2020-luvun monialaiseen ja empiirisesti sävyttyneeseen konfliktinhallinnan tutkimukseen. Kirja on paljolti prosessioikeuden tutkimuksen tutkimusta eli niin sanottua tieteenteoriaa, vaikka siinä on review-henkistä tutkimuksen analyysia sekä hieman aatehistoriaakin. Kirjan kuva prosessioikeudesta on persoonallinen: kirja ei väitä olevansa prosessioikeuden tutkimuksen virallinen historia. Toki kaikki kuvaukset menneisyydestä ovat lopulta henkilökohtaisia. Moni muistaa asiat eri tavalla tai ainakin antaa tapahtumille eri merkityksen.
Esitys jakaantuu kahteen osaan, yleiseen ja temaattiseen. Yleisessä osassa huomionsa saavat tutkimussuuntaukset, julkaisukanavat, tutkimuksesta tehdyt arviot ja palaute sekä tutkimuksen vaikuttavuus. Temaattisessa osassa analysoidaan aiheenvalintoja, lähestymistapoja, tutkimusmenetelmiä, monialaisuutta ja empiiristä tutkimusotetta, toimivuuden arviointeja sekä tutkimuksen kriittisyyttä. Lopuksi pohditaan prosessioikeuden tulevaisuutta, etenkin tutkimuksen kehittävää roolia.

Risto Koulu on prosessioikeuden professori emeritus (Helsingin yliopisto). Kirjan esitys keskittyy hänen aktiivisen tutkijauransa aikaan (1980-).

Kirjassa analysoidaan myös prosessioikeuden hulluiksi vuosiksi kutsuttua ajanjaksoa eli nopean uudistamisen ja uudistumisen kautta. Luku on luettavissa tästä. Kirjan sähköinen laitos ilmestyy ensi kuussa COMIn julkaisusarjassa ja on sieltä luettavissa ja vapaasti ladattavissa.

Edellisessä uutisessa viitattiin ed. Heikki Kääriäisen mietelmään ”Kehitystä olla pittää”, joka ei enää ole kovin tunnettu. Sen alkuperää ja kontekstia on kyselty. Sanonta kylläkin mainitaan muun muassa ”Suomalaisessa fraasisanakirjassa” (1975). Kääriäinen sisällytti sen kansanomaiseen ja savon murteella esitettyyn puheeseensa, jolla hän vastusti perämoottorien käytön kieltämistä järvialueilla.

7.9.2023