COMI on tutkimusyksikkö, joka keskittyy konfliktien hallintaan ja aineellisen ja menettelyllisen oikeuden suhdetta koskevaan tutkimukseen. Instituutti julkaisee tutkimustietoa, tiedottaa riidanratkaisun vaihtoehdoista sekä järjestää jatkoja täydennyskoulutusta. Instituutin kannatusyhdistys tarjoaa riidanratkaisua välimiesmenettelyssä.