Yksityinen täytäntöönpano – Pandoran lipasko?

,

Vaikka vaihtoehtoinen riidanratkaisu on ollut kaikkialla menestystarina, se on kärsinyt pahasta rakenteellisesta rasitteesta. Siinä syrjäytetään – jonkun mielestä marginalisoidaan – tuomioistuin ja oikeudenkäynti. Täytäntöönpanossa riitapuolen on kuitenkin käännyttävä julkisen vallan puoleen, koska täytäntöönpano on perinteisesti ollut julkisen vallan yksinoikeus, monopoli. Vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun voidaan kuitenkin usein kytkeä järjestelyjä, jolloin myös ratkaisun täytäntöönpanosta tulee ”vaihtoehtoista” tai kuten sanotaan ”yksityistä”.

Yksityisessä täytäntöönpanossa on hyvät ja huonot puolensa. Oikeuksiin pääsy varmistuu, mutta ongelmaksi nousee ”kärsivän” riitapuolen oikeussuoja. Tätä alkanutta ja varmasti kiihtyvää kehitystä kuvataan OTT, apulaisprofessori Riikka Koulun artikkelissa: Verkkokaupan riidanratkaisu ja älysopimukset: täytäntöönpanon yksityistyminen prosessioikeuden tutkimuskohteena.

Artikkeli on ilmestynyt Oikeus-lehdessä 2019/3 (ss. 265-290).