Vis Moot – kantajan muistio jätetty

,

Helsingin yliopiston Vis Moot -joukkue palautti ensimmäisen
kilpailutehtävän eli kantajan muistion. Kilpailutapaus koskee tänä vuonna
kantajan toimittajien suklaakakkujen sopimuksenmukaisuutta ja välimiehen
esteellisyyttä. Vastaaja väittää, että suklaakakuissa käytettyä kaakaota
ei ole tuotettu sopimuksen edellyttämien eettisten vaatimuksen mukaisesti.
Prosessuaalinen kysymys koskee sitä, kuka ratkaisee väitteet välimiehen
esteellisyydestä ja sitä, oliko välimies esteellinen.

Helsingin joukkueessa kilpailevat tänä vuonna Paulina Bobis, Iris Lampela,
Viktor Saavola, Staffan Skult ja Lauri Ylönen. Joukkuetta valmentavat
Santtu Turunen, Henrik Sajakorpi ja Lars Mula. Lisätietoja kilpailusta joukkueen
Facebook-sivulla: https://fi-fi.facebook.com/vismoothelsinki/

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot on kansainvälisen
välimiesmenettelyn ja kauppaoikeuden aloille sijoittuva
oikeustapauskilpailu. Kilpailu huipentuu viikon kestävään suulliseen
loppukilpailuun Wienissä. Alkukierrosten jälkeen 64 eniten pisteitä
saanutta joukkuetta pääsevät eliminaatiokierroksille. Kilpailuun
osallistui vuonna 2017 yhteensä 334 yliopiston joukkueet. Sisarkilpailu
Vis East järjestetään Hongkongissa ja siihen osallistui vuonna 2017 noin
90 joukkuetta. Suullisia kilpailuja edeltää kirjallinen vaihe, jossa
laaditaan ensin kantajan muistio välimiesoikeudelle ja sen jälkeen
laaditaan vastaajan puolesta muistio vastauksena toisen yliopiston
kantajan muistioon. Suullisen vaiheen kilpailuja edeltävät myös useat
harjoituskilpailut eli Pre-Mootit.

Vis Moot kuuluu prosessi- ja insolvenssioikeuden oppiaineen opetukseen.
Kurssin vastuuopettaja on Santtu Turunen.