VIS MOOT 2018

Helsingin yliopisto osallistuu taas vuonna 2018 Vis Moot -oikeustapauskilpailuun Wienissä (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot), samoin kuin Vis Mootin sisarkilpailuun ”Vis Eastiin”
Hongkongissa. Vis Moot on maailman suurin oikeustapauskilpailu, johon osallistui vuonna 2017 Wienissä 334 yliopiston joukkueet ja Hongkongissa
90 yliopiston joukkueet.

Vis Moot sijoittuu kansainvälisen välimiesmenettelyn ja kauppaoikeuden aloille. Kilpailu alkaa lokakuun alussa kirjallisella vaiheella, jossa laaditaan ensin kantajan muistio välimiesoikeudelle ja sen jälkeen laaditaan vastaajan puolesta muistio vastauksena toisen yliopiston kantajan muistioon. Kilpailu huipentuu viikon kestävään suulliseen loppukilpailuun, jossa alkukierrosten jälkeen valitaan parhaista parhaat joukkueet eliminaatiokierroksilla, joilla voittanut joukkue pääsee jatkoon. Suullisen vaiheen kilpailuja edeltävät myös useat harjoituskilpailut eli Pre-Mootit.

Helsingin yliopistossa Vis Moot -kurssi alkaa syyskuun alussa, jolloin tiedekunnan joukkueet valitaan hakemusprosessin perusteella. Valmistautuminen alkaa perehdyttämisellä projektiin, käytännön asioiden kuten rahoituksen ja aikataulujen suunnittelulla ja tiimityöhön valmistautumisella. Joukkue osallistuu perinteisesti myös viikon pituiselle valmistavalle harjoituskurssille Zürichin yliopistolla. Joukkue työskentelee pääosin ryhmässä, ja valmennustapaamisia järjestetään pääsääntöisesti kaksi kertaa viikossa, intensiivisimmissä vaiheissa useammin. Joukkue saa palautetta tekemästään tutkimustyöstä ja kirjoittamastaan muistiosta. Suullisessa vaiheessa joukkue valmennetaan keskustelemaan kilpailuongelmasta alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa, ja puolustamaan erilaisia näkökulmia ja tulkintoja.

Yleensä kilpailutapaus liittyy kysymyksiin, joihin ei ole valmiita vastauksia ja joissa opiskelijoiden selvitystyö tuottaa uutta tietoa.
Tästä syystä oikeustapauskilpailu on erinomainen ympäristö kehittää tieteellisiä ja tutkimuksellisia valmiuksia. Samalla kilpailu on avoin työelämään – opiskelijat kehittävät valmiuksia, jotka ovat myös tarpeen käytännön työssä. Kilpailu muistuttaa läheisesti käytännön asianajoa, mutta samalla pakottaa opiskelijat tuottamaan uutta tietoa ongelmalähtöisestä näkökulmasta.

Vis Moot kuuluu prosessi- ja insolvenssioikeuden oppiaineen opetustarjontaan, ja kurssin suorittamisesta voi saada enintään 20 opintopistettä. Kurssi edellyttää merkittävää panostusta niin joukkueelta kuin tutkimus- ja kirjoitustyötä tukevalta valmennusjoukoltakin. Lisäksi erityisesti suullinen vaihe edellyttää ja mahdollistaa laajaa kansainvälistä yhteistyötä harjoituskilpailujen ja harjoitustapaamisten järjestämisessä. Parhaimmillaan yhteistyö linkittyy myös yliopiston tutkimusyhteistyöhön – tästä on saatu hyviä kokemuksia. Kurssin vastuuopettaja prosessi- ja insolvenssioikeuden oppiaineessa on Santtu Turunen (HY/ COMI). Joukkuetta valmentavat tänä vuonna Santtu Turunen, Henrik Sajakorpi ja Lars Mula.