COMI-välimiesmenettely

COMI ry:n välimiesmenettely mahdollistaa asiantuntevan, lopullisen ja täytäntöönpanokelpoisen ratkaisun hankkimisen riitoihin yksinkertaisesti, nopeasti ja edullisesti.

Menettely voidaan sovittaa tuomioistuinmenettelyä joustavammin kunkin asian ja asianosaisten vaatimuksiin, eikä asianajajan käyttäminen ole välttämätöntä. Kun ratkaisu lisäksi on lopullinen, riidanratkaisun kokonaiskustannukset voivat olla merkittävästi yleisessä tuomioistuimessa käytyä prosessia ja perinteistä välimiesmenettelyä alhaisemmat. COMIn menettelyn hinta eli käsittelymaksu on 5000 euroa riippumatta asian vaikeudesta tai sen vaatimasta työmäärästä, ellei poikkeuksellisesti etukäteen sovita korkeammasta summasta säännöissä tarkemmin määrätyillä perusteilla.