Uutta tutkimusta ilmestyy

, ,

Kirja ”Oikeuksiin pääsyn rahoittaminen” ilmestyy syksyllä 2020 tutkimusyksikön sarjassa.

”Oikeusvaltio ja sen kehittyneempi versio hyvinvointivaltio lupaa kansalaisilleen paljon oikeuksia. Harva heistä kuitenkaan tyytyy siihen, että oikeudet luetellaan lakikirjassa ja kansalaisoppaissa: oikeuksiin myös pitää tosiasiallisesti päästä. Se taas vaatii toimivia tuomioistuimia, osaavia lakimiehiä ja reiluja oikeudenkäyntejä. Kaikki tämä maksaa. Euroopan maissa ajankohtainen huolenaihe on, mistä säästövaatimusten yleistyessä oikeutta hakevat saavat rahaa oikeudenkäynteihinsä ja miten tuomioistuinjärjestelmää kyetään rahoittamaan.

Tämä tutkimus arvioi käytössä olevia rahoitusmuotoja ja ottaa kantaa rahoituksellisten innovaatioiden toimivuuteen Suomen kaltaisessa pienessä oikeuskulttuurissa. Oikeudenkäynnin rahoituksessa tarkastellaan sekä perinteistä asianosaisrahoitusta että muodikasta sivullisrahoitusta. Tuomioistuinten rahoituksessa esille otetaan julkisen rahoituksen kehitys sekä muut rahoituksen vaihtoehdot.”

Kirja on saatavilla lokakuussa 2020. Kirja lähetään maksutta yhteistyökumppaneille ja siitä kiinnostuneille. “Oikeuksiin pääsyn rahoittaminen” on osa Conflict Management Instituten access to justice -tutkimusohjelmaa. Seuraavaksi ilmestyy niin sanottuun regulatory redress -tutkimuslinjaan kuuluva tutkimus “Oikeussuojaa viran puolesta – julkiset asiamiehet oikeuksiin pääsyssä”, arvioitu ilmestymisaika kevät 2022.

Risto Koulu on prosessioikeuden professori emeritus (Helsingin yliopisto) sekä tutkimusjohtaja (Conflict Management Institute).