Uutiset ja tapahtumat

Uutisia, seminaareja, kongresseja ja kursseja COMIn toimialalta. Vinkkejä tulevista tapahtumista otetaan mielellään vastaan sähköpostitse osoitteeseen info@comi.fi.

Palaavatko ”asioitsijat” tuomioistuimiin?

,

Toisten asioita ajavat ei-lakimiehet eli niin sanotut asioitsijat katosivat tuomioistuimista vuosikymmeniä sitten. Ammattikunta elää vain arkaistisissa lakimieskaskuissa ja oikeushistoriassa. Kaskuissa asioitsijat ovat yleensä leikinlaskun (joskus varsin ilkeänkin) kohteita, oikeushistorioitsijat taas pitävät asioitsijoita aikansa ilmiöinä ja sinänsä arvostettuina (Mia Korpiola: Hyvät, pahat ja rumat maallikkoasioitsijat, TIETEESSÄ TAPAHTUU 5/2021). Ammattikunnan tuhosta yleisissä tuomioistuimissa saadaan syyttää osaksi lainsäätäjää, […]

Rinnakkaisjulkaiseminen vauhdissa

, ,

Helsingin yliopiston kirjasto on julkaissut COMI:n kustantamia kirjoja. Kirjaston virtuaalikokoelmassa (HELDA Open Books) ovat ilmestyneet Frände, Dan ym. : Sata vuotta prosessioikeutta (2022) Koulu, Risto : Julkiset asiamiehet oikeuksiin pääsyn tukena (2021) Koulu, Risto : Kollektiivinen lainkäyttö – lupauksesta sovelluksiin (2017) Koulu, Risto : Yhdessä vai erikseen – kollektiivisen lainkäytön lupaus (2017) Koulu, Risto : […]

Syntyykö oikeudenkäynnissä ”lakimieshyötyä”?

,

Keskustelu niin sanotusta lakimieshyödystä (lawyer advantage) on taas vilkastumassa: keskustelua aiheesta on käyty niin kauan kuin lakimiehiä ja oikeudenkäyntejä on ollut. Kaikki tutkimukset (joita tosin pohjoismaista saa vakavissaan etsiä) osoittavat, että asianosainen todella saa tällaista hyötyä. Lakimieheen turvautuva oikeudenhakija voittaa useammin kuin omaa asiaansa ajava: hän saa myös enemmän myönteisiä oikeudenmukaisuuskokemuksia kuin omin päin asiaansa […]