Uusi käytännön taidot -kurssi ”Yrityksen maksukyvyttömyys” käynnistyy syksyllä insolvenssioikeuden oppiaineessa

,

Useimmat lakimiehet joutuvat työurallaan tekemisiin yrityksen maksukyvyttömyyden kanssa joko aktiivisena toimijana (esimerkiksi konkurssin pesänhoitajana tai saneerauksen selvittäjän) taikka yksittäisen velkojan ja velallisen edustajana. Insolvenssimenettelyjen arkipäivä (law in action) poikkeaa kuitenkin aika tavalla siitä, mitä laki säätää tai OTM-tutkinnon oppikirjat siitä kertovat (law in books).

Uuden kurssin tarkoitus on perehdyttää osanottajat siihen hiljaiseen tekijäntietoon, jota osaava ja vastuullinen toiminta yritystä koskevassa insolvenssimenettelyssä välttämättä vaatii. Kurssi kuuluu Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan oppiaineen valinnaisiin opintoihin. Sen vastuuopettajana toimii OTT, yliopistonlehtori Heidi Lindfors. Kurssin opetuksen järjestää suuri helsinkiläinen Eversheds Sutherland -asianajotoimisto. Seminaarityyppistä kurssia tulevat vetämään maksukyvyttömyysasioihin erikoistuneet asianajajat Tuomas Penttilä ja Miika Huhtinen.

Kurssi on hyväksytty tiedekunnan 2020–2022 opetusohjelmaan. Ensimmäisen kerran se järjestetään syksyllä 2020, joskin COVID19-epidemia voi tuoda muutoksia käytännön järjestelyihin. Osanottajamäärä on rajoitettu, koska kurssi järjestetään Eversheds Sutherland -toimiston tiloissa (Fabianinkatu 29).