Uudenlaista opetusta prosessioikeudessa

,

Opiskelijoiden sanomaa:

”Nämä käytännön taitojen kurssit ovat ehdottomasti hyvä tapa päästä edes auttavasti soveltamaan yliopiston piirissä opittua teoreettista tietomassaa tiiviimmin. Oikeat työt ovat toki asia erikseen. Kursseja voisi olla enemmänkin ja laajemmalla skaalalla (useammissa oppiaineissa).”

”Opetuksessa pyritään ilmeisesti laajemmin jo välttämään ulkoaopettelu-tenttejä ja käyttämään enemmän kirjoittamista ja prosessointia vaativia opetusmetodeja. Siihen nämä käytännön kurssit sopivat erinomaisesti. Kiinnostusta selvästi olisi, kun tältäkin kurssilta karsittiin ainakin puolet ilmottautuneista.”

Liike-elämän riidanratkaisu -kurssi

Oikeustieteen opiskelu on totuttu leimaamaan kuivahkoksi pykälien päähän pänttäämiseksi, jolla ei tunnu olevan sen ihmeempää kosketusta juristin työtehtäviin. Vaikutelmaa on pahentanut sitkeä usko siihen, että pääasiallisena opetusmuotona ovat huonosti valmistellut luennot. Aina ei kuitenkaan näin ole, vaan teoreettinen tieto on varsin luontevasti yhdistettävissä käytännön valmiuksiin. Juridiikkahan on loppujen lopuksi hyvin praktinen tieteenala ja juridiikan opetus jo lähtökohtaisesti käytännönläheistä. Tosin moni opiskelija ei sitä tajua.  Prosessioikeuden opetuksessa teoria ja käytäntö on erityisen helppo yhdistää, kun vastuuta opetuksesta uskotaan käytännön asiantuntijoille kuten ammatissa toimiville tuomareille ja/tai kokeneille asianajajille. Tyypillinen tämän yhdistelmäkonseptin sovellus on prosessioikeuden valinnaisiin opintoihin lukeutuva liike-elämän riidanratkaisu –kurssi, jonka järjestämisestä vastaa Asianajotoimisto Waselius & Wist. Kurssi sekä avaa liike-elämän riidanratkaisun peruskysymykset että tuottaa osanottajille tärkeitä opintopisteitä. Kuten arvata saattaa, kurssi on ollut hyvin suosittu, eikä tämäkään vuosi ollut poikkeus: vain murto-osa ilmoittautuneista mahtui mukaan.

Kurssin peruslähtökohtana on soveltaa teoriaopinnoissa opittuja asioita käytännön harjoituksiin. Tällä kertaa harjoituksiin kuului muun muassa asiakasyrityksen riidanratkaisustrategian laatiminen sekä tavaramerkkiriidassa avustaminen. Tavaramerkkiriidan osatehtävinä opiskelijat laativat asiakasyrityksen hallitukselle casen etenemisstrategian, suosituksia sekä oikeustapaustiivistelmiä. Opiskelijat pääsivät myös valmistelemaan sekä jättämään välimiesmenettelyhakemuksen fiktiivisessä tavarantoimitusriidassa.

Kurssin tapaamiset järjestettiin aamiaisen merkeissä Waselius & Wistillä, jossa osakas Bernt Juthström kertoi kokemuksistaan asiamiehenä merkittävissä riitaoikeudenkäynneissä markkinaoikeudessa ja käräjäoikeudessa. Opiskelijat pääsivät myös kuulemaan kokeneita vierailijaluennoitsijoita. Senior Legal Counsel Tanja Jussila Schneider Electriciltä kertoi elämästä in-house-juristina sekä käytännössä käyttämistään riitastrategioista ja hyväksi havaitsemistaan riidanratkaisulausekkeista. Tunnettu sovittelija, tuomari Antti Heikinheimo, tarjosi opiskelijoille käytännönläheisen johdatuksen tuomioistuimen ulkoiseen sovitteluprosessiin.

Suosittu osa kurssia ovat tutustumiskäynnit – tänäkin vuonna ryhmä vieraili markkinaoikeudessa, jossa heidät otti vastaan ylituomari Kimmo Mikkola ja markkinaoikeustuomari Petri Rinkinen, joka perehdytti opiskelijat markkinaoikeudessa tehtävään työhön ja esitteli heille markkinaoikeuden tiloja. Kurssin päätöspäivänä ryhmä pääsi tutustumaan keskuskauppakamarin välimieslautakuntaan, jossa emäntänä toimi pääsihteeri Heidi Merikalla-Teir. Merikalla-Teir piti vakuuttavan ja inspiroivan esityksen välimiesmenettelyn eduista riidanratkaisumenettelynä liiketoimintaan liittyvissä riidoissa.

“Tämä on ollut hauska kokemus”, kertoo Waselius & Wistin osakas Bernt Juthström. ”On antoisaa jakaa omaa osaamistaan ja omia kokemuksiaan lahjakkaiden ja motivoituneiden nuorten kanssa, jotka ovat innostuneita riidanratkaisusta uravaihtoehtona. Perusteellisen kuvan riidanratkaisusta saa vasta työskentelemällä riidanratkaisuun osallistuvien eri tahojen kanssa, ja haluammekin kiittää vierailevia luennoitsijoitamme, markkinaoikeutta sekä keskuskauppakamarin välimieslautakuntaa heidän kurssille ja opiskelijoille antamastaan ajasta ja panostuksesta.”

Tanja Jussila

Bernt Juthström


Waselius & Wist arranged practical course in dispute resolution for law students from the University of Helsinki

Again this autumn, Waselius & Wist arranged the popular course in practical dispute resolution of commercial disputes for the law students of the University of Helsinki. This is a course that not only entitles the students to five ECTS credits but also gives them valuable insight in practical aspects of dispute resolution in business life.

The basic idea of the course is to apply theory from the school books to practice through reality-like exercises. The students were asked to, among other things, draft dispute resolution strategies for fictitious client companies, and draft case summaries, recommendations and next step plans for the board of directors in a fictitious trademark infringement dispute, as well as prepare and file a request for arbitration with the Finland Arbitration Institute.

The lectures were arranged as breakfast meetings in the meeting rooms of Waselius & Wist, where Waselius & Wist partner Bernt Juthström shared his experience of litigation in the Market Court and the District Court through some major cases that he has been involved in as counsel. The students had also the privilege of listening to presentations of experienced guest lecturers. Senior Legal Counsel Tanja Jussila from Schneider Electric gave the students a flavor of the life of an inhouse counsel and hands on training on dispute strategies and the selection of suitable and functional dispute resolution clauses. Judge Antti Heikinheimo, who is also a frequently used mediator in commercial disputes, gave a very practical oriented introduction to the interesting world of mediation, i.e. dispute resolution outside the court room.

A very popular part of the course are the excursions, and again this year the students were given the opportunity to visit the Market Court. The students were welcomed by Chief Judge Kimmo Mikkola and Market Court Judge Petri Rinkinen, who gave an interesting presentation on the work done in the Market Court. Judge Rinkinen also took the students on a tour of the house and showed the premises of the Market Court. The course was finished by a very popular visit to the Finland Arbitration Institute where the students were welcomed by Secretary General Heidi Merikalla-Teir. Her presentation of the benefits of bringing business related disputes for resolution by arbitration was very convincing and left the students inspired.

“This has been great fun” says Bernt Juthström, partner at Waselius & Wist. “It is really inspiring to share experience with young, talented and motivated students that are interested in what I do in my work as a dispute resolution specialist. A comprehensive picture of the various aspects of practical dispute resolution can only be painted through team work, and I would therefore like to thank our guest lecturers, the Market Court and the Finland Arbitration Institute for supporting this course and sharing their expertise and experience with the students.”

 

1 reply

Trackbacks & Pingbacks

Comments are closed.