Ulkomaisen lain sisältöä koskeva todistelu riita-asian oikeudenkäynnissä

Aura HilkamoUlkomaisen lain sisältöä koskeva todistelu riita-asian oikeudenkäynnissä

University of Helsinki Conflict Management Instituten julkaisuja

Tilaukset: comi@comi.fi

© Tekijät ja comi

ISBN: 978-952-10-7037-2

Graafinen suunnittelu: Kalle Järvenpää

Taitto: Johanna Kerola

Helsinki 2016