Tutkimus ”Oikeuksiin pääsyn rahoittaminen” on ilmestynyt

,

Oikeusvaltio ja sen kehittyneempi versio hyvinvointivaltio lupaa kansalaisilleen paljon oikeuksia. Harva heistä kuitenkaan tyytyy siihen, että oikeudet luetellaan lakikirjassa ja kansalaisoppaissa: oikeuksiin myös pitää tosiasiallisesti päästä. Se taas vaatii toimivia tuomioistuimia, osaavia lakimiehiä ja reiluja oikeudenkäyntejä. Kaikki tämä maksaa. Euroopan maissa ajankohtainen huolenaihe on, mistä säästövaatimusten paineessa oikeutta hakevat saavat rahaa oikeudenkäynteihinsä ja miten tuomioistuinjärjestelmää kyetään rahoittamaan.

Tämä tutkimus arvioi käytössä olevia rahoitusmuotoja ja ottaa kantaa rahoituksellisten innovaatioiden toimivuuteen Suomen kaltaisessa pienessä oikeuskulttuurissa. Oikeudenkäynnin rahoituksessa tarkastellaan sekä perinteistä asianosaisrahoitusta että muodikasta sivullisrahoitusta. Tuomioistuinten rahoituksessa esille otetaan julkisen rahoituksen kehitys sekä muut rahoituksen vaihtoehdot.

Risto Koulu on prosessioikeuden professori emeritus (Helsingin yliopisto).

Kirjan julkaiseminen viivästyi ilmoitetusta kirjapainon vaikeuksien takia.

Kirja toimitetaan automaattisesti yhteistyökumppaneille sekä prosessioikeuden tutkijoille ja jatko-opiskelijoille. Se on saataville myös muille aihepiiristä kiinnostuneille. Kirja on ilmainen. Sitä koskevia pyyntöjä voi esittää yksikölle tai suoraan kirjoittajalle risto.koulu@helsinki.fi.