Tutkimus oikeudenkäyntikuluista vuonna 2019 ratkaistuissa riita-asioissa ilmestynyt

, ,

EDILEX Lakikirjastossa on julkaistu empiirinen tutkimus siitä, millaisia oikeudenkäyntikulut olivat vuonna 2019 pääkäsittelyssä ratkaistuissa riita-asioissa. Aineistona toimivat neljän kuukauden aikana ratkaistujen riita-asioiden asiakirjat (n=538). Ne kattoivat noin 85 prosenttia kaikista vastaavista riita-asioista. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös oikeusturvavakuutuksen ja oikeusavun kattavuutta, oikeudenkäyntikulujen vaatimista, todistelukustannuksia sekä asianosaiskuluja.

Tutkimuksen tekivät OTM Laura Sarasoja ja VTM Chris Carling (Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti). Tutkimus on julkaistu 22.09.2020 (EDILEX 2020/36) ja on luettavissa täällä.

Tutkimus täydentää erinomaisesti teoreettista access to justice -tutkimusta. Sitä kannattaa lukea samanaikaisesti kuin äskettäin ilmestynyttä tutkimusta ”Oikeuksiin pääsyn rahoittaminen” (Risto Koulu), joka julkaistiin tutkimusyksikön kirjasarjassa.