Heidi Lindfors (toim.): Tuomioistuintutkimus muuttuvassa maailmassa

University of Helsinki Conflict Management Instituten julkaisuja

© Kirjoittajat ja COMI

ISBN: 978-952-10-2322-4

Gummerus Kirjapaino Oy

Saarijärvi 2007

Esipuhe

Kaijus Ervasti: Tuomioistuimet ja oikeuslaitos tutkimuksen kohteena: lähestymistavan valinta s. 9-18

Vaula Haavisto: Tuomioistuinten kehittämisen erityispiirteitä s. 19-36

Erkki Havansi. Tuomioistuimet prosessioikeudellisen tutkimuksen näkökulmasta s. 37-46

Mikko Vuorenpää: Minkälaista prosessioikeudellista tutkimusta tuomari tarvitsee ja miten tutkimus voi vaikuttaa tuomarin työskentelyyn? s. 47-56

Juuli Livelä – Teija Suonpää: Sovitteluparadigma  ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus? s. 57-72

Teija Suonpää: Vakavien rikoksien soveltuminen sovitteluum s. 73-94

Markku Leskinen: Tuomioistuimet ja prosessioikeustutkimus s. 95-110

Risto Koulu: Jälkisanat s. 111-120

Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietinnön 2003:3 tiivistelmä

Kirjoittajat