Tiedekunta puntarissa – tutkimuksen viides arviointi

,

Arviointiraati piti tutkimuksen yleistä tasoa Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa korkeana. Se kylläkin kaipasi tiedekunnalta vahvempaa profiloitumista ja tutkijoilta monialaisempia lähestymistapoja. Selväksi puutteeksi raati luki access to justice –tutkimuksen niukkuuden. Moite ihmetyttää suomalaista tutkimusta seuraavaa. Onhan oikeuksiin pääsy kuluttajansuojan tutkimuksen keskiötä, ja modernin prosessioikeuden tutkimuksen eli oikeudellisen konfliktinhallinnan tutkimuksen valtavirtaa. Samalla kannattaa muistaa, että myös muiden kuin joidenkin ”heikoiksi” luokiteltujen ryhmien tulisi päästä oikeuksiinsa kohtuullisessa ajassa, kohtuullisen varmasti ja kohtuullisella riskillä. Lainsäätäjä ei saisi tuottaa oikeuksia, joissa nämä ehdot eivät täyty.

No – ainahan on varaa parantaa.

 

Lue lisää Helsingin yliopiston Flammasta (vaatii sisäänkirjautumisen):

https://flamma.helsinki.fi/documents/935782/0/Law_Self_assessment_report.pdf

https://flamma.helsinki.fi/documents/35919/0/RAUH_final_report_full.pdf

 

Otteita aikaisemmista tutkimuksen arvioinneista:

Oikeustieteellisen tutkimuksen arviointi 1992

Oikeustieteellisen tutkimuksen arviointi 1999

Oikeustieteellisen tutkimuksen arviointi 2005