Tiedekunnassa vietettiin Risto Koulun 30-vuotistaiteilijajuhlaa

Porthanian Lehtisalissa juhlittiin maanantaina 22.5. klo 16-19 prosessioikeuden professorin ja University of Helsinki Conflict Management Instituten tutkimusjohtajan Risto Koulun 30-vuotistaiteilijajuhlaa. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Risto Koulu suoritti oikeustieteen tohtorin tutkinnon. Tapahtumassa juhlistettiin Risto Koulun tähänastista tieteellistä uraa Helsingin yliopistossa. Ajankohta määräytyi Riston 68-vuotissyntymäpäivien aikoihin, jolloin hän myös siirtyy prosessioikeuden professorin tehtävästä professori emeritukseksi.

Juhlasubjekti korosti juhlapuheessaan taiteilijajuhlan luonnetta tapahtumana, jossa esitellään esiintyvän taiteilijan uran saavutuksia ja samalla maalaillaan tulevaisuuden kuvioita. Risto Koulu lupasi puheessaan jatkaa tieteellistä uraansa myös emeritus-professorina yhä kiihtyvällä tahdilla. Lupaus on kunnianhimoinen ottaen huomioon, että Risto on tähän asti tuottanut tieteellistä alkuperäistutkimusta noin 320 sivun vuosivauhdilla.

Tapahtumassa oli paikalla Riston oppilaita ja kollegoita eri tieteellisiltä aikakausilta. Taiteilijajuhlan ohjelma rakentui kolmesta erästä, joista ensimmäinen liittyi esine- ja insolvenssioikeuteen ja Riston metodologisiin valintoihin, toinen prosessioikeuteen ja vaihtoehtoiseenkonfliktinhallintaan ja kolmannessa, L’enfant terrible -nimikettä tottelevassa erässä esiteltiin Riston uudempaa, kollektiiviseen lainkäyttöön ja monialaiseen tutkimusotteeseen liittyvää tutkimusta. Riston vakiovalikoimaan kuuluvien sherryn ja iltapäiväteen lomassa päivänsankaria haastettiin ottamaan kantaa muun muassa siviili- ja prosessioikeuden suhteeseen sekä konfliktinhallinnan teoriaan.

Powerpoint-esitys Riston urasta ja saavutuksista.