Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta lainkäyttäjänä

Risto Koulu: Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta lainkäyttäjänä

University of Helsinki Conflict Management Instituten julkaisuja

Tilaukset puh. (09) 191 23866 tai comi@comi.fi

© Tekijät ja comi

ISBN: 978-952-10-7845-3

Graafinen suunnittelu: Kalle Järvenpää
Taitto: Johanna Kerola

Helsinki 2014