Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta lainkäyttäjänä – OSA 2: Sovellukset

Risto Koulu: Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta lainkäyttäjänä – OSA 2: Sovellukset

University of Helsinki Conflict Management Instituten julkaisuja

Tilaukset puh. (09) 191 23866 tai comi@comi.fi

© Tekijät ja comi ISBN: 978-951-37-XXXX-X

Graafinen suunnittelu: Kalle Järvenpää
Taitto: Johanna Kerola

Helsinki 2015