Sosiaaliasioiden muutoksenhakulautakunnat

Jari VaitojaSosiaaliasioiden muutoksenhakulautakunnat

University of Helsinki Conflict Management Instituten julkaisuja

Tilaukset: comi@comi.fi

© Tekijät ja comi

ISBN: 978-952-10-7034-1

Graafinen suunnittelu: Kalle Järvenpää
Taitto: Johanna Kerola Helsinki 2016