Riidanratkaisu yritystoiminnassa -kurssi päätöksessä – opiskelijapalaute

,

Kurssi, joka kuuluu oikeustieteellisen tiedekunnan prosessioikeuden valinnaisiin opintoihin, järjestettiin tänä syksynä kolmannen kerran. Kurssin vetäjinä toimivat entiseen tapaan asianajaja Bernt Juthströn ja senior legal council Tanja Jussila. Kurssin vastuuopettajana oli edelleen OTT, yliopistonlehtori Heidi Lindfors.

Kurssin valintakriteerit, järjestelyt ja sisältö saivat yleisesti kiitosta. Prosessioikeuden opetuksen ja etenkin oikeudellisen konfliktinhallinnan kurssin todettiin antavan hyvän tietopohjan kurssille osallistumiseen. Kurssin ansioksi katsottiin, että se

– antoi kuvan yritysjuristin roolista ja asioimisesta yritysjohdon kanssa, ”johtoa eivät pykälät kiinnosta”,
– osoitti riidanratkaisustrategian tärkeyden yrityksessä ja
– toi esiin välimieslainkäytön, etenkin keskuskauppakamerin FAI-välimiesmenettelyn, merkityksen liike-elämässä.

Myöhemmiltä kursseilta toivottiin

– vahvempaa opiskelijoiden aktivointia, kuunteluoppilas eli ”horosposti” ei saa kurssista hyötyä, opiskelijat on ”pakotettava” aktiivisiksi,
– enemmän henkilökohtaista palautetta ja arviointia siitä, miten tehtävistä suoriuduttiin, ja
– paljon käytännön työtehtäviä, erityisesti kirjelmien ja asiakirjojen laatimista.

”Nämä käytännön taitojen kurssit ovat ehdottomasti hyvä tapa päästä edes auttavasti soveltamaan yliopiston piirissä opittua teoreettista tietomassaa tiiviimmin. Oikeat työt ovat toki asia erikseen. Kursseja voisi olla enemmänkin ja laajemmalla skaalalla (useammissa oppiaineissa).”

”Opetuksessa pyritään ilmeisesti laajemmin jo välttämään ulkoaopettelu-tenttejä ja käyttämään enemmän kirjoittamista ja prosessointia vaativia opetusmetodeja. Siihen nämä käytännön kurssit sopivat erinomaisesti. Kiinnostusta selvästi olisi, kun tältäkin kurssilta karsittiin ainakin puolet ilmottautuneista.”

Lue lisää kurssista täältä.