Referee-menettely

Sarjaan tutkimustaan tarjoava voi pyytää, että hänen tutkimuksensa alistetaan vertaisarviointiin eli referee-menettelyyn. Opinnäytteisiin ei kuitenkaan sovelleta referee-menettelyä. Menettelyssä käytetään kahta refereetä.

Päätoimittaja päättää referee-menettelystä sekä valitsee refereet näiden tieteellisen asiantuntemuksen perusteella. Refereen tulee olla esteetön sekä pääsääntöisesti dosentti. Poikkeuksellisesti refereenä voidaan käyttää myös muita ansioituneita lakimiehiä. Referee-menettelyssä referee ei saa tietää kirjoittajan nimeä eikä kirjoittaja refereen henkilöllisyyttä. Päätoimittaja päättää referee-kirjoituksen julkaisemisesta saatuaan referee-lausunnot. Jos lausunnoissa on edellytetty muutoksia tai korjauksia, ne on tehtävä ennen julkaisua. Kirjoittaja voi kuitenkin esittää perusteluja sille, miksi referee-lausunnot eivät ole päteviä. Tällöin päätoimittaja joko valitsee kolmannen refereen tai aloittaa uuden referee menettelyn.

Referee-menettelyn läpäisemisestä ilmoitetaan kyseisessä julkaisussa.