Oikeudellinen konfliktinhallinta kiinnostaa opiskelijoita

,

Helsingin yliopiston OTM-tutkintoon sisältyy valinnainen oikeudellisen konfliktinhallinnan kurssi. Tämä kurssi järjestetään joka syksy ja siinä yritetään yhdistää konfliktinhallinnan teoriaa ja käytäntöä. Kurssi koostuu asiantuntijaluennoista, oheisluettavasta ja ryhmätehtävistä. Kurssin vastuuopettajan toimii OTT, yliopistonlehtori Heidi Lindfors.

Tänä syksynä sille ilmoittautui ennätysmäärä eli yli 320 opiskelijaa, vaikka kurssi suunniteltiin alkujaan 50 osanottajalle.

Opintojakson aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) konfliktiteoria ja konfliktinhallinta;
2) oikeudellisen konfliktinhallinnan vaihtoehdot ja niiden soveltuvuus;
3) asianajajan rooli oikeuksiin pääsyssä;
4) sovittelu osana valtiollista lainkäyttöä;
5) institutionaalinen sovittelu ja neuvottelu;
6) sähköistyvä lainkäyttö.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

1) tuntee riitaisuuksien syntymisen ja kehittymisen yleiset lainanalaisuudet;
2) hallitsee riidanratkaisun vaihtoehdot ja niiden käyttöalat;
3) kykenee tekemään tapauskohtaisen konfliktidiagnoosin;
4) osaa pääpiirteissään toimia vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa.