Maksuohjelman muuttaminen

Kirsti PanulaMaksuohjelman muuttaminen velallisen maksukyvyn heikentyessä yksityishenkilön velkajärjestelyssä

University of Helsinki Conflict Management Instituten julkaisuja

Tilaukset: comi@comi.fi

© Tekijät ja comi

ISBN: 978-952-10-7039-6

Graafinen suunnittelu: Kalle Järvenpää
Taitto: Johanna Kerola

Helsinki 2017