Lautamiesten vaikutus tuomioistuimen työskentelyyn

Linda Pihonen: Lautamiesten vaikutus tuomioistuimen työskentelyyn,

University of Helsinki Conflict Management Instituten julkaisuja

Tilaukset: comi@comi.fi

© Tekijät ja comi ISBN: 978-952-10-7037-2

Graafinen suunnittelu: Kalle Järvenpää
Taitto: Johanna Kerola

Helsinki 2016