Konserniyhtiön maksukyvyttömyys ja konkurssi

Risto Koulu: Konserniyhtiön maksukyvyttömyys ja konkurssi

University of Helsinki Conflict Management Instituten julkaisuja

Tilaukset comi@comi.fi

© Risto Koulu ja comi

ISBN: 978-952-10-7038-9

Graafinen suunnittelu: Kalle Järvenpää
Taitto: Johanna Kerola

Helsinki 2017