Käsitellä vai eikö käsitellä?

Risto Koulu: Käsitellä vai eikö käsitellä? – käsittelykiellot oikeudenkäynnin esteinä

University of Helsinki Conflict Management Instituten julkaisuja

Tilaukset: comi@comi.fi

© Tekijät ja comi

ISBN: 978-952-10-7035-8

Graafinen suunnittelu: Kalle Järvenpää
Taitto: Johanna Kerola

Helsinki 2016