Julkaisutoimituskunta

Päätoimittaja:

OTT, dosentti Heidi Lindfors

heidi.lindfors@helsinki.fi

 

Toimituskunta:

prof. Risto Koulu (Helsingin yliopisto)

risto.koulu@helsinki.fi

prof. Mikko Vuorenpää (Lapin yliopisto)

mikko.vuorenpää@ulapland.fi

prof. emerita Lena Sisula-Tulokas (Helsingin yliopisto)

lena.sisula-tulokas@helsinki.fi

prof. emeritus Jarno Tepora (Helsingin yliopisto)

jarno.tepora@helsinki.fi

Julkaisija

University of Helsinki Conflict Management Institute

tutkimusjohtaja Risto Koulu

risto.koulu@helsinki.fi