Julkaisutoiminta

COMIn toimintaan kuuluu tutkimustuloksista tiedottaminen ja tutkimusten julkaiseminen. Instituutti julkaisee toimialaansa käsitteleviä tutkimuksia sekä paperimuodossa että sähköisesti. Kirjoja voi tilata sähköpostitse osoitteesta comi@comi.fi.

Julkaisut

Julkaisutoimituskunta

Julkaisusarjan tavoitteet

Referee-menettely