Heidi Lindfors (toim.): Vaihtoehtoista riidanratkaisua vai vaihtoehtoista konfliktinratkaisua?

University of Helsinki Conflict Management Instituten julkaisuja

© Kirjoittajat ja COMI

ISBN: 952-10-2589-1

Saarijärvi 2005

Esipuhe

Erkki Havansi: Riidanratkaisun vaihtoehtojen skaala ”pähkinänkuoressa” (s. 9-26)

Risto Koulu: Mitä vaihtoehtoja vaihtoehtoisen riidanratkaisun tutkimukselle? (s. 27-56)

Kaijus Ervasti: Konfliktinratkaisua vai riidanratkaisua – kaksi käsitystä konfliktienhallinnasta (s. 57-80)

Anja Nygren: Konfliktit keskiamerikkalaisessa kontekstissa – antropologinen analyysi vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (s. 81-94)

Santtu Turunen: Vaihtoehtoinen riidanratkaisija – unohtunut oikeudellinen näkökulma (s. 95-118)

Soile Pohjonen: Ennakoiva sopiminen – vaihtoehtoja vaihtoehtoiselle riidanratkaisulle (s. 119-128)

Kirjoittajat