Julkaisuja

 • Risto Koulu: Valitut uutiset 2017–2022, 2022 – pdf 
 • Risto Koulu: Julkiset asiamiehet oikeuksiin pääsyn tukena, 2022 – pdf
 • Frände Koulu – Lindfors – Vuorenpää (toim.): Sata vuotta prosessioikeutta, 2021 – pdf
 • Risto Koulu: Oikeuksiin pääsyn rahoittaminen, 2020 – pdf
 • Risto Koulu: Kollektiivinen lainkäyttö – lupauksesta sovelluksiin, 2017 pdf
 • Pekka Heikkilä: Vakauden hallinta ja tallettajan suoja säästöpankissa, 2017. pdf
 • Oona Fromholdt: Group Coordination Proceedings / pdf
  Kirsti Panula: Maksuohjelman muuttaminen velallisen maksukyvyn heikentyessä yksityishenkilön velkajärjestelyssä, 2017. pdf
 • Risto Koulu: Yhdessä vai erikseen? – kollektiivisen lainkäytön lupaus, 2017. pdf
 • Riikka Koulu: Dispute Resolution and Technology – Revisiting the Justification of Conflict Management, 2016. pdf
 • Aura Hilkamo: Ulkomaisen lain sisältöä koskeva todistelu riita-asian oikeudenkäynnissä / pdf
  Linda Pihonen: Lautamiesten vaikutus tuomioistuimen työskentelyyn, 2016. pdf
 • Risto Koulu: Käsitellä vai eikö käsitellä? – käsittelykiellot oikeudenkäynnin esteinä, 2016. pdf
 • Jari Vaitoja: Sosiaaliasioiden muutoksenhakulautakunnat – riippumattomia tuomioistuimia vai hallinnon sisäisiä lainkäyttäjiä?, 2016. pdf
 • Jurkka Jämsä: Hyödyntämisrajoituksen vaikutus näyttöharkinnassa / pdf
 • Mari Tomunen: Laskentateoreettinen todistusharkinta, 2015. pdf
 • Petra Hietanen-Kunwald, Comparative Perspectives on Judicial Protection in Social Security Matters, 2015. pdf
 • Risto Koulu, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta lainkäyttäjänä: sovellukset, 2015. pdf
 • Risto Koulu, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta lainkäyttäjänä, 2014. pdf
 • Nina Toivonen, Pääkonttori vai sivuliike? Eurooppalaisen maksukyvyttömyysmenettelyn forum / pdf
  Kiira Björkroth, Takaisinsaannin toteutuminen eurooppalaisessa konkurssissa, 2014. pdf
 • Risto Koulu, Konserniyhtiön maksukyvyttömyys ja konkurssi, 2013. pdf
 • Risto KouluSanttu Turunen, Välimiesmenettely työriitojen ratkaisukeinona, 2012. pdf
 • Juho Heiskala, Veronkorotus ja ne bis in idem /
  Nelli Vilkko,  Plea bargain -menettely Suomessa, 2011.
 • Santtu TurunenTaisto Kangas (toim.): Pankkikriisin pitkä varjo, 2011.
 • Katariina Kuusiluoma, Maksun tavanomaisuus takaisinsaannissa /
  Anne Miettinen, Läheisyys takaisinsaannissa, 2011.
 • Riikka Koulu, Videoneuvottelu rajat ylittävässä oikeudenkäynnissä, 2010. pdf
 • Jukka Lehtola, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklan vaikutus välimiesmenettelyyn /
  Kristiina Järvinen, Asianajotoimeksiannosta irtisanoutumisen perusteet, 2010. 
 • Risto Koulu, Sovittelu työriidoissa, 2009.
 • Soile Pohjonen, Työehtosopimustoiminta – proaktiivinen näkökulma menettelytapoihin, 2009.
 • Heidi Lindfors (toim.),Välimiesmenettely murroksessa – tutkimus vai välimiesmenettely muuttumassa?, 2009.
 • Annika Smalén, Välimiesten päätös välimiesmenettelyn lopettamisesta /
  Leena Kujansuu, Turvaamistoimenpiteet välimiesmenettelyssä – toimivalta ja täytäntöönpano, 2009.
 • Maarit Jaatinen, Suullinen käsittely välimiesmenettelyssä, 2009.
 • Niki Juhana Welling, Edition i internationellt skiljeförfarande i Finland, 2009.
 • Aapo Saarikivi, Lex Causae in International Arbitration, 2008.
 • Elina Paunio, Ympäristönsuojelu ja tavaroiden vapaa liikkuvuus EU:ssa, 2007.
 • Cristián Ramírez Lynch, ICT Law – From international Trade to E-Trade: The Issue of Court Jurisdiction, 2007.
 • Heidi Lindfors (toim.), Tuomioistuintutkimus muuttuvassa maailmassa, 2007. pdf
 • Jussi Sallila, Konkurssioikeuden muotoutuminen varhaisen uuden ajan Euroopassa,  2007.
 • Taina Pihlajarinne, Riita verkkotunnuksesta – UDRP-menettely vaihtoehtoisena riidanratkaisuna, 2007.
 • Janne Kaisto, Oikeustoimen peräyttämisestä konkurssitakaisinsaannissa, 2006.
 • Emilia Korkea-aho, Konkurssi, itsesääntely ja konkurssiasiain neuvottelukunta, 2005.
 • Teemu Juutilainen, Omistuksenpidätys ja esineoikeudellinen lainvalinta,  2005.
 • Heidi Lindfors (toim.), Vaihtoehtoista riidanratkaisua vai vaihtoehtoista konfliktinratkaisua?, 2005. pdf

Lisäksi yksikön tutkimuksia on ilmestynyt myös Lakimiesliiton Kustannuksen, WSOY:n ja AlmaTalentin kustantamina, sekä OPTULAn (nyk. KRIMO) julkaisusarjassa.