Juhlakirja prosessioikeuden satavuotisen taipaleen kunniaksi

, ,

Jos aika lasketaan ensimmäisten suomenkielisten virkojen perustamisesta, akateemisen prosessioikeuden historia alkoi piakkoin sata vuotta sitten. Merkkivuoden kunniaksi julkaistaan juhlakirja ”Sata vuotta prosessioikeutta”. Kirjassa tuodaan esiin prosessioikeuden historia ja nykytila: samalla yritetään säilyttää sellaista muisto- ja kokemustietoa, joka on muutoin tuomittu häviämään. Jälkimmäisessä esikuvana on näin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (eli SKS:n) kuuluisa Työn Muistot -sarja. Tuossa Sarjassa on ilmestynyt esimerkiksi tuomiokuntien ja raastuvanoikeuksien toimintaa kuvannut ”Oikeutta maalla ja kaupungissa”.

Juhlakirja koostuu artikkeleista. Artikkelit ovat aiheeltaan vapaavalintaisia: ne saavat olla elämäkerrallisia, aatehistoriallisia analyysejä, opetuskokemuksia tilittäviä, ehdotuksia prosessioikeuden opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi tai vaikkapa tulevaisuuspohdintoja, miksei myös tiede- ja tutkimuspoliittista ajatuksenlentoa. Artikkelin alussa on kirjoittajien henkilöesittely: nimi ja kuva (valinnainen), väittelyvuosi, kotiyliopisto tai yliopistot, tieteellinen suuntautuminen ja akateeminen ura väittelyn jälkeen. Tärkeimmät teokset mainitaan, samoin ulkomaiset dosentinarvot. Kirjaan yritetään myös saada kirjoittajilta valokuvia, etenkin vanhoja, joissa näkyvät  silloiset työtilat, unohtuneet kollegat, opettaminen (esimerkiksi laitosseminaareista ja ekskursioista on luultavasti valokuvia) ja akateemiset tapahtumat kuten väitöstilaisuudet ja tutkijatapaamiset.

Toimituskuntaan kuuluvat professori Dan Frände, professori Mikko Vuorenpää, yliopistonlehtori Heidi Lindfors sekä professori emeritus Risto Koulu. Kirjan päätoimittajana toimii Risto Koulu. Juhlakirjan on tarkoitus ilmestyä syksyllä 2021 sekä painettuna että sähköisenä laitoksena. Sitä jaetaan prosessioikeuden jatko-opiskelijoille, tutkijoille sekä oppihistoriasta ja tiedepolitiikasta kiinnostuneille.