Hyödyntämisrajoituksen vaikutus näyttöharkinnassa

Jurkka Jämsä: Hyödyntämisrajoituksen vaikutus näyttöharkinnassa

University of Helsinki Conflict Management Instituten julkaisuja

Tilaukset: comi@comi.fi

© Tekijät ja comi ISBN: 978-952-10-7033-4

Graafinen suunnittelu: Kalle Järvenpää
Taitto: Johanna Kerola
Helsinki 2015