Comparative perspectives on judicial protection in social security matters

Petra Hietanen-Kunwald: Comparative perspectives on judicial protection in social security matters

University of Helsinki Conflict Management Instituten julkaisuja

Tilaukset: comi@comi.fi

© Tekijät ja comi

ISBN: 978-952-10-7032-7

Graafinen suunnittelu: Kalle Järvenpää
Taitto: Johanna Kerola

Helsinki 2015