COMI:n sarjassa aiemmin julkaistut kirjat

Myös instituutin vanhempia julkaisuja on rajoitetusti saatavana. Tilaukset comi@comi.fi

1. Heidi Lindfors (toim.), Vaihtoehtoista riidanratkaisua vai vaihtoehtoista konfliktinratkaisua?, 2005.

2. Teemu Juutilainen, Omistuksenpidätys ja esineoikeudellinen lainvalinta, 2005.

3. Emilia Korkea-aho, Konkurssi, itsesääntely ja konkurssiasiain neuvottelukunta, 2005.

4. Janne Kaisto, Oikeustoimen peräyttämisestä konkurssitakaisinsaannissa, 2006.

5. Taina Pihlajarinne, Riita verkkotunnuksesta – UDRP-menettely vaihtoehtoisena riidanratkaisuna, 2007.

6. Jussi Sallila, Konkurssioikeuden muotoutuminen varhaisen uuden ajan Euroopassa, 2007.

7. Heidi Lindfors (toim.), Tuomioistuintutkimus muuttuvassa maailmassa, 2007.

8. Cristián Ramírez Lynch, ICT Law – From international Trade to E-Trade: The Issue of Court Jurisdiction, 2007.

9. Elina Paunio, Ympäristönsuojelu ja tavaroiden vapaa liikkuvuus EU:ssa, 2007.

10. Aapo Saarikivi, Lex Causae in International Arbitration, 2008.

11. Maarit Jaatinen, Suullinen käsittely välimiesmenettelyssä, 2009.
Niki Juhana Welling, Edition i internationellt skiljeförfarande i Finland, 2009.

12. Annika Smalén, Välimiesten päätös välimiesmenettelyn lopettamisesta /
Leena Kujansuu, Turvaamistoimenpiteet välimiesmenettelyssä – toimivalta ja täytäntöönpano, 2009.

13. Heidi Lindfors (toim.),Välimiesmenettely murroksessa – tutkimus vai välimiesmenettely muuttumassa?, 2009.

14. Soile Pohjonen, Työehtosopimustoiminta – proaktiivinen näkökulma menettelytapoihin, 2009.

15. Risto Koulu, Sovittelu työriidoissa, 2009.

16. Jukka Lehtola, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklan vaikutus välimiesmenettelyyn /
Kristiina Järvinen, Asianajotoimeksiannosta irtisanoutumisen perusteet, 2010.

17. Riikka Koulu, Videoneuvottelu rajat ylittävässä oikeudenkäynnissä, 2010.

18. Katariina Kuusiluoma, Maksun tavanomaisuus takaisinsaannissa /
Anne Miettinen, Läheisyys takaisinsaannissa, 2011.

19. Santtu Turunen – Taisto Kangas (toim): Pankkikriisin pitkä varjo, 2011.

20. Juho Heiskala, Veronkorotus ja ne bis in idem /
Nelli Vilkko, Plea bargain –menettely Suomessa, 2011.

21. Risto Koulu – Santtu Turunen, Välimiesmenettely työriitojen ratkaisukeinona, 2012.

22. Risto Koulu, Konserniyhtiön maksukyvyttömyys ja konkurssi, 2013.

23. Nina Toivonen, Pääkonttori vai sivuliike? Eurooppalaisen maksukyvyttömyysmenettelyn forum /
Kiira Björkroth, Takaisinsaannin toteutuminen eurooppalaisessa konkurssissa, 2014.

24. Risto Koulu, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta lainkäyttäjänä, 2014.

25. Risto Koulu, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta lainkäyttäjänä: sovellukset, 2015.

26. Petra Hietanen-Kunwald, Comparative Perspectives on Judicial Protection in Social Security Matters, 2015.

27. Jurkka Jämsä: Hyödyntämisrajoituksen vaikutus näyttöharkinnassa /
Mari Tomunen: Laskentateoreettinen todistusharkinta, 2015.

28. Jari Vaitoja: Sosiaaliasioiden muutoksenhakulautakunnat – riippumattomia tuomiois-tuimia vai hallinnon sisäisiä lainkäyttäjiä?, 2016.

29. Risto Koulu: Käsitellä vai eikö käsitellä? – käsittelykiellot oikeudenkäynnin esteinä, 2016.

30. Aura Hilkamo: Ulkomaisen lain sisältöä koskeva todistelu riita-asian oikeudenkäynnissä /
Linda Pihonen: Lautamiesten vaikutus tuomioistuimen työskentelyyn, 2016.

31. Riikka Koulu: Dispute Resolution and Technology – Revisiting the Justification of Conflict Management, 2016.

32. Risto Koulu: Yhdessä vai erikseen? – kollektiivisen lainkäytön lupaus, 2017.

33. Pekka Heikkilä: Vakauden hallinta ja tallettajan suoja säästöpankissa, 2017.

34. Oona Fromholdt: Group Coordination Proceedings /
Kirsti Panula: Maksuohjelman muuttaminen velallisen maksukyvyn heikentyessä yksityis-henkilön velkajärjestelyssä, 2017.