KUTSU/INVITE: ”Delivering Access to Justice – Solutions of the FUTURE” -seminar

,

Helsingin ja Turun oikeustieteelliset tiedekunnat sekä Conflict Management Institute (COMI) järjestävät tiistaina 30. tammikuuta 2018 klo 14.00 – 17.15 tutkijaseminaarin

”Delivering Access to Justice – Solutions of the FUTURE”

Paikka: Helsingin yliopisto, päärakennus, 2. krs, sali 2 (konsistorin sali), Fabianinkatu 33.

Pääsy oikeuksiin (access to justice) tarjoaa ehkä suurimman haasteen niin lainsäätäjälle kuin oikeustieteen tutkimuksellekin. Aineellinen lainsäädäntö menettää uskottavuutensa, jos sen kansalaisille takaamat oikeudet eivät tosiasiallisesti ole saavutettavissa. Tästä syystä oikeuksiin pääsy on ollut viime vuosikymmeninä lähes kaikissa Euroopan maissa intensiivisen keskustelun kohteena. Myös oikeustieteen tutkimus on hakenut keinoja, joilla oikeuksien saavutettavuutta voitaisiin tehostaa. Uusia keinoja on kehitetty, ja vanhojen keinojen toimivuutta on arvioitu. Vaikka tutkimuksella on yhteinen nimittäjä, oikeuksiaan hakevan näkökulma, näyttää siltä, että tutkimus kadottaa yleiskuvan. Sananlaskun mukaan ”metsä hukkuu puilta”. Pääsyä oikeuksiin on tutkittava myös järjestelmätasoisesti, toisin sanoen tutkimalla keinojen keskinäistä suhdetta ja eräänlaista paremmuusjärjestystä.

Access to justice -tutkimus on ollut suomalaisen oikeustieteen painoalueita. Helsingin yliopistossa Conflict Management Institute -tutkimusyksikkö (tunnetaan akronyymillä COMI) on ottanut sen tutkimusohjelmansa pääteemaksi. Yksikkö onkin julkaissut tutkimusta perinteisistä oikeudenkäynneistä, sovittelun eri muodoista, lakisääteisistä ja sopimusperusteisista lautakunnista, välimiesmenettelystä sekä uusimpana linjauksena online -riidanratkaisusta (ODR).

Seminaarin pääpuhujat ovat professori Christopher Hodges (University of Oxford) ja professori Stefaan Voet (Leuven Centre for Public Law). He alustavat kolmesta oikeuksien saavutettavuutta tehostavasta vaihtoehdosta, eli kollektiivisesta oikeussuojasta, sääntelyllä aikaansaatavasta suorasta oikeussuojasta sekä asiamiesjärjestelmistä käytännön esimerkkien valossa.

Suomalaista näkökulmaa keskusteluun pääsystä oikeuksiin tuovat tohtorikoulutettava Petra Hietanen-Kunwald, tohtorikoulutettava Santtu Turunen, yliopistonlehtori Tapani Lohi sekä apulaisprofessori Riikka Koulu Helsingin yliopistosta.

Seminaarin puheenjohtajana toimii professori Kimmo Nuotio (Helsingin yliopisto).

Seminaari on maksuton. Siihen sisältyy kahvitarjoilu ja cocktail-tilaisuus seminaarin päätteeksi. Seminaariin on ilmoittauduttava viimeistään 26.1.2018. Ilmoittautumiset ottaa vastaan tutkimusavustaja Johanna Kerola (johanna.kerola@helsinki.fi). Aikaisemmat ennakkoilmoittautumiset otetaan automaattisesti huomioon.

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa on mahdollista seurata seminaaria myös etäyhteydellä.

Lisätietoja seminaarin ohjelmasta antavat:

yliopistonlehtori Heidi Lindfors (heidi.lindfors@helsinki.fi)

apulaisprofessori Riika Koulu (riikka.koulu@helsinki.fi)

tohtorikoulutettava Santtu Turunen (santtu.turunen@comi.fi)

tohtorikoulutettava Petra Hietanen-Kunwald (petra.hietanen-kunwald@helsinki.fi)

yliopistonlehtori Tapani Lohi (tapani.lohi@helsinki.fi)

Lisätietoja seminaarin järjestelyistä antaa tutkimusavustaja Johanna Kerola (johanna.kerola@helsinki.fi).


”Delivering Access to Justice – Solutions of the FUTURE”

A multidisciplinary seminar organized by the Faculties of Law at the University of Helsinki and University of Turku and Conflict Management Institute (COMI).

Tuesday 30 January 2018 at 14.00 – 17.15.

Venue: University of Helsinki Main Building, 2nd floor, hall 2 (konsistorin sali), Fabianinkatu 33.

Access to justice is perhaps the biggest challenge, both for legislators and for law research. Substance law loses its credibility if the rights guaranteed to citizens are not really achievable. For this reason, access to justice has been the subject of intense discussion in almost all European countries over the last few decades. Law research has sought ways to make access to justice more effective. New tools have been developed and the functionality of the old tools has been evaluated. While research has a common denominator, access to justice, it seems that research loses an overview. According to an old Finnish proverb, ”the forest is drowning in the trees.” Access to justice must also be examined at systemic level by examining the relationship between the different approaches.

Access to justice has been one of the focus areas of Finnish research of procedural law and conflict management. At the University of Helsinki, the Conflict Management Institute (known as acronym COMI) has made access to justice the main theme of its research program. COMI has published research focusing on traditional trials, various forms of mediation, statutory and contractual boards, arbitration and online dispute resolution (ODR).

The main speakers of the seminar are Professor Christopher Hodges (Oxford University) and Professor Stefaan Voet (Leuven Centre for Public Law). They outline three alternatives for achieving more effective access to justice, namely Collective Actions, Regulatory Redress and Consumer Ombudsmen. They will approach the issue of delivering redress from the perspective of first identifying all available techniques and then undertaking comparative evaluation which will lead to clear empirically-based conclusions.

Doctoral Student Petra Hietanen-Kunwald, Doctoral Student Santtu Turunen, Senior Lecturer Tapani Lohi and Assistant Professor Riikka Koulu from the University of Helsinki will provide a Finnish perspective to the discussion.

The seminar is chaired by Professor Kimmo Nuotio (University of Helsinki).

The seminar is free but requires registration. It includes coffee and drinks at the end of the seminar. To register (deadline 26.1.2018), please email Research Assistant Johanna Kerola (johanna.kerola@helsinki.fi). Earlier pre-registrations will be automatically taken into account.

It is also possible to follow the seminar at the Faculty of Law at the University of Lapland with remote access.

For more information about the seminar programme please contact:

Senior Lecturer Heidi Lindfors (heidi.lindfors@helsinki.fi)

Assistant Professor Riikka Koulu (riikka.koulu@helsinki.fi)

Doctoral Student Santtu Turunen (santtu.turunen@comi.fi)

Doctoral Student Petra Hietanen-Kunwald (petra.hietanen-kunwald@helsinki.fi)

Senior Lecturer Tapani Lohi (tapani.lohi@helsinki.fi)

For more information about the practical arrangements please contact Research Assistant Johanna Kerola (johanna.kerola@helsinki.fi)


Programme

 14.00- 14.15 

Coffee/ Tea

14.15 – 14.20

Opening and Welcome by the Chairman of the seminar

Prof Kimmo Nuotio

14.20 – 16.15

Prof Dr Christopher Hodges and Prof Dr Stefaan Voet PDF

  1.  An overview of the debate in EU on collective redress

Issues:

a wish to improve consumer redress, driven largely by a small number of major scandals, so the response is political rather than empirical, since ADR is the primary consumer redress mechanism,

deep concern in the EU over the US class action model, and its ‘abuse’ and exploitation by lawyer intermediaries with little benefit to consumers,

political statements, based on no empirical evidence, that safeguards will be effective in guarding against abuse,

fluctuating in political willingness at EU level to introduce harmonising legislation on collective actionsfor damages (as opposed to redress), and the conundrum of which model to adopt, as there are so many.

  1.  The state of collective action laws/mechanisms in EU

Issues:

slow appearance, but now 21 Member States have a form of collective action, but

the mechanisms are all different;

empirical evidence shows that they are rarely used (because of safeguards (the catch 22 problem) and more importantly because there are other better mechanisms available).

  1.  Other mechanisms of delivering collective redress

Issues:

civil claims piggy-back on criminal prosecutions,

regulatory redress,

consumer ombudsmen (a specific and the most advanced form of consumer ADR) and

in the personal injury field, administrative compensation schemes.

  1.  Comparing empirical evidence on different mechanisms of collective redress against criteria

Issues:

What should be the criteria? eg accessibility, speed, cost, and delivery of outcomes.

How do the model(s) score against the criteria?

What other objectives and benefits might be achievable, eg data on market behaviour, that can drive regulation and changes in behaviour?

  1.  Conclusions for policy

Issues:

Which model(s) should be adopted to deliver redress?

What changes are needed in legal system architectures, such as market regulatory or ombudsmen systems?

16.30 –          Invited Comments & General Discussion

Chaired by Prof Kimmo Nuotio

Better Regulation in the Periphery of the Legal System – Who? How? What? PDF

Doctoral Student Petra Hietanen-Kunwald

Access and Due Process PDF

Doctoral Student Santtu Turunen

Dispatch by a Estate Distributor as Dispute Settlement PDF  Paper

Senior Lecturer Tapani Lohi

Better Justice through Legal Tech? Roadmap to User-friendly Law 2.0 PDF

Assistant Professor Riikka Koulu

General discussion

17.15             Closing and Drinks